• ปิด
  • ตอนที่ 1 This City Sleeps in Flames [เมืองนี้ที่หลับใหลในเปลวเพลิง]
  • ตอนที่ 2 Reveries of Flight [ภวังค์แห่งการหลบหนี]
  • ตอนที่ 3 Idols and Anchors [ผู้ช่วยเหลือและพึ่งพาได้]
  • ตอนที่ 4 The Siren's Song [เสียงขับขานแห่งความตาย]
  • ตอนที่ 5 As Cities Burn [ยามเมื่อเมืองคุกรุ่นลุกเป็นไฟ]

ตอนที่ 1LINE it! button
ความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น เรียงตาม
[ชื่อคนเขียน] -
[วันที่สร้างคอมเม้น]