Pre-order ที่สั่งซื้อ

ความหมายของสถานะต่างๆ
แจ้งโอนแล้ว ผู้ซื้อแจ้งโอนเงินแล้ว รอนักเขียนตรวจสอบยอด
รอจัดส่ง นักเขียนตรวจสอบว่าได้รับเงินแล้ว จะจัดส่งให้ทันทีเมื่อผลิตสินค้าเสร็จ
จัดส่งแล้ว นักเขียนได้จัดส่งสินค้าให้แล้ว
ติดปัญหา นักเขียนตรวจสอบพบปัญหา โปรดคลิกดูสาเหตุด้านใน