ติดต่อ/แจ้งปัญหา

ข้อมูลการติดต่อ
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงคลองเกลือ เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร: 084-090-3148 (ทุกวัน 9.30-19.30 น.)
E-mail: support@mebmarket.com (ทุกวัน 24 ชั่วโมง)