ขั้นตอนการดำเนินการต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

หากพบว่ามีผลงานที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการเผยแพร่และแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป และหากพบว่าเจ้าของผลงานมีการส่งผลงานที่ผิดกฎหมายเข้ามาซ้ำซาก บริษัทฯ จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของผลงานต่อไป

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบ และป้องกันการนำ ภาพและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่เหมาะสมมาวางขายบนแพลตฟอร์ม และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมงานที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและรูปภาพเพื่อที่จะคอยช่วยดูแล ตรวจจับ และป้องกัน ไม่ให้มีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบในการร้องเรียนจากสมาชิกให้ทีมงานบริษัทฯ โดยตรง ผู้ที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการ ดำเนินการต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย สามารถดำเนินการแจ้งบริษัทฯ ได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแล้วส่งมาที่

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8
หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร: 084-090-3148
(ทุกวัน 9.30-19.30 น.)

หรือทาง E-mail: support@mebmarket.com หรือ ทาง contact us
(ทุกวัน 24 ชั่วโมง)

บริษัทจะดำเนินการและตอบกลับภายใน 7 วันทำการ

การจัดระดับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการจัดระดับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึง ปัจจัยหลักในการจัดอันดับขายดี คือ ยอดขาย และ ปัจจัยหลักในการจัดระดับหนังสือที่คุณน่าจะสนใจ ขึ้นกับความเกี่ยวข้องของหนังสือที่ผู้ใช้บริการมี ซึ่งแพลตฟอร์มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ประเภท โดย

 • ประเภทแรก คือ เนื้อหาทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้บนหน้าเว็บไซต์
 • ประเภทสอง คือ เนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะมีสัญลักษณ์ 18+ หรือ 18 ปีขึ้นไป
 • ประเภทสาม คือ เนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใช้งานบางกลุ่ม ซึ่งจะจำกัดการแสดงผลให้เฉพาะผู้ใช้บางกลุ่มเท่านั้น

ทั้งนี้ ผลงานใดจะอยู่ในระดับ/ประเภทไหน ขึ้นกับการตั้งค่าของนักเขียน และ การตรวจสอบพิจารณาของเจ้าหน้าที่

การจัดอันดับกลุ่มหนังสือที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับการนำเสนอ โดยจะแบ่งกลุ่มไว้ 7 กลุ่มประเภทดังนี้

 • ใหม่มาแรง --> จัดอันดับจากยอดขาย ยอดวิว ยอดเพิ่มเข้าชั้น เป็นปัจจัยหลัก ณ กรอบเวลาปัจจุบัน โดยจะต้องเป็นเรื่องที่เพิ่งเปิดเรื่องภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • เรื่องฮิต --> จัดอันดับจากยอดขาย ยอดวิว ยอดเพิ่มเข้าชั้น เป็นปัจจัยหลัก ณ กรอบเวลาปัจจุบัน
 • ขายดี --> จัดอันดับจากยอดขายเป็นปัจจัยหลัก ณ กรอบเวลาปัจจุบัน
 • มาใหม่ --> เรียงตามลำดับการเปิดเรื่อง จากล่าสุดไปเก่าสุด
 • อัปเดต --> เรียงตามลำดับการอัปเดตเนื้อหา จากล่าสุดไปเก่าสุด
 • จบล่าสุด --> เรียงตามลำดับเวลาที่ตั้งค่าเรื่องว่าจบแล้ว จากล่าสุดไปเก่าสุด
 • ท็อปชาร์ต --> จัดอันดับจากยอดขาย ยอดวิว ยอดเพิ่มเข้าชั้น เป็นปัจจัยหลัก ณ กรอบเวลารายสัปดาห์

มาตรการดูแลผู้ใช้บริการ

 • มาตรการดูแลผู้ใช้บริการซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้บริการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ​​

ถ้าท่านมีปัญหาใด ๆเกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โปรดติดต่อ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8
หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร: 084-090-3148
(ทุกวัน 9.30-19.30 น.)

หรือทาง E-mail: support@mebmarket.com หรือ ทาง contact us
(ทุกวัน 24 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212ETDA)
สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง)
อีเมล 1212@mdes.go.th
เพื่อให้คำแนะนำและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว