• ปิด
 • 1 ตลอดมา สำหรับข้ามีเพียงเจ้า
 • 2 รสชาติดั่งความรัก
 • 3 ตาข่ายจับกระต่ายที่ถูกวางไว้อย่างดี
 • 4 รสชาติของความรัก
 • 5 สิ่งใดแตกร้าว สั่งนั้นย่อมสามารถประกอบคืน
 • 6 ไม่ว่าอย่างไร
 • 7 เส้นทางอันยาวไกล
 • 8 การผันเปลี่ยนของฤดูกาล
 • 9 เด็กชายตัวน้อยกับกลองของเล่น
 • 10 โลกใบที่เป็นอิสระและสว่างไสว
 • 11 เคียงข้างตะวัน
 • 12 ดวงจันทร์ ณ ปลายฟ้า
 • 13 รอข้านะ
 • 14 ข้าอยู่ที่นี่
 • 15 ชีวิตดั่งความฝัน
 • 16 มุมที่ต้องแสงสว่าง
 • 17 ดึกแล้ว นอนเถอะ
 • 18 ท้ายที่สุดคงเหลือเพียงข้า
 • 19 พวกเราโชคดีเพียงใด

3LINE it! button
ความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น เรียงตาม
[ชื่อคนเขียน] -
[วันที่สร้างคอมเม้น]