'ตั่วเจ้เจค'
งานเขียน 1 เรื่อง
อ่าน 890 ครั้ง
คนติดตาม 16 คน
เพิ่มเข้าชั้นหนังสือ 46 ครั้ง