ข้อตกลงการใช้บริการ readAwrite

  • ท่านสามารถอ่านผลงานบน readAwrite ได้ตามสะดวก แต่อย่าก๊อบปี้ผลงานไปเผยแพร่โดยที่เจ้าของผลงานไม่อนุญาตนะ สงสารคนเขียน
  • ท่านสามารถเผยแพร่ผลงานบน readAwrite ได้ตามสบาย แต่อย่าไปก๊อบปี้ ตัดแต่ง ดัดแปลง ผลงานคนอื่นมาใช้โดยที่เจ้าของผลงานไม่อนุญาตเลย เพราะเจ้าของผลงานตัวจริงอาจจะไม่ทนและเอาเรื่องท่านได้
  • ท่านสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเห็นต่างกันได้ตามสไตล์ แต่อย่าให้ล้ำเส้นกันจนถึงขั้นทะเลาะและเกิดการฟ้องร้องตามมานะ