• ปิด
 • ตอนที่ 0 บทนำ
 • ตอนที่ 1 ขัดใจ
 • ตอนที่ 2 เลิกกันเถอะ
 • ตอนที่ 3 ทะเลาะ
 • ตอนที่ 4 ปรากฏการณ์
 • ตอนที่ 5 อธิบาย
 • ตอนที่ 6 เธอทั้งนั้น
 • ตอนที่ 7 สิ่งที่เธอขาด (1)
 • ตอนที่ 7 สิ่งที่เธอขาด (2)
 • ตอนที่ 8 แค่ตัวเลือก (1)
 • ตอนที่ 8 แค่ตัวเลือก (2)
 • ตอนที่ 8 แค่ตัวเลือก (3)
 • ตอนที่ 9 โกหกไม่ลง พูดตรงๆ ไม่ได้
 • ตอนที่ 10 คำถาม
 • ตอนที่ 11 ตอบ
 • ตอนที่ 12 ความจริง
 • ตอนที่ 13 ข่าวร้าย

ตอนที่ 13LINE it! button
ความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น เรียงตาม
[ชื่อคนเขียน] -
[วันที่สร้างคอมเม้น]