[PRE] ตกเป็นของกลศึก **แจ้งโอนด้วยค่ะ**
จะใช้ทุกท่าที่มีจนกว่าคุณจะลืมรักเก่า
พรีออเดอร์ 20/4/64 ถึง 5/5/64
*** โอนแล้วกดแจ้งโอนด้วยค่ะ ***
[PRE] ตกเป็นของกลศึก **แจ้งโอนด้วยค่ะ**
จะใช้ทุกท่าที่มีจนกว่าคุณจะลืมรักเก่า
พรีออเดอร์ 20/4/64 ถึง 5/5/64
*** โอนแล้วกดแจ้งโอนด้วยค่ะ ***
ข้อมูลติดต่อนักเขียน
ข้อมูลหนังสือและการสั่งซื้อ
ข้อมูลบัญชีธนาคารของนักเขียน
การสั่งซื้อหนังสือแบบ Pre-order นี้ เป็นการสั่งซื้อหนังสือจากนักเขียนโดยตรง ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักเขียนเอง

readAwrite ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการขายหรือการชำระเงิน นักอ่านควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนักเขียนก่อนโอนเงิน