รักต้องห้าม (ใจ)

รักต้องห้าม (ใจ)

เมื่อความรักไม่อาจแสดงออกได้ในความเป็นจริง คนที่ไม่ควรรัก กลับเป็นคนเดียวที่อยู่ในใจ เราควรจะหยุดหรือไปต่อ

12 เรื่อง จาก 12 นักเขียน

List A Write โดย readawriteofficer
0 คน

มาสร้างลิสต์กัน!