นักฆ่าหมายเลขแปด
6 เรื่อง
23 คน
90 ครั้ง
42K ครั้ง