ข้าก็แค่คนที่ถูกโลกลืม
1 เรื่อง
2 คน
26 ครั้ง
1.4K ครั้ง