ข้าก็แค่คนที่ถูกโลกลืม
1 เรื่อง
2 คน
23 ครั้ง
1.2K ครั้ง