ข้าก็แค่คนที่ถูกโลกลืม
1 เรื่อง
2 คน
20 ครั้ง
1.1K ครั้ง