ข้าก็แค่คนที่ถูกโลกลืม
1 เรื่อง
2 คน
33 ครั้ง
1.9K ครั้ง