ข้าก็แค่คนที่ถูกโลกลืม
1 เรื่อง
2 คน
29 ครั้ง
1.5K ครั้ง