นามปากกา alter ego
โดย alter ego
งานเขียน 2 เรื่อง
อ่าน 82 ครั้ง
คนติดตาม 4 คน
เพิ่มเข้าชั้นหนังสือ 15 ครั้ง