นามปากกา blud bird
โดย ~~~
งานเขียน 2 เรื่อง
อ่าน 107 ครั้ง
คนติดตาม 2 คน
เพิ่มเข้าชั้นหนังสือ 1 ครั้ง